Φωτοβολταικα και εγκαταστασεις

Επενδύστε στα Φωτοβολταϊκά

pv-articleheader-investinpvs

Κάθε επενδυτής έχει δύο βασικά ερωτήματα όταν έρθει η στιγμή να επενδύσει σε ένα φωτοβολταΪκό σύστημα. Το πρώτο ερώτημα αφορά το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης του. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον χρόνο απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου και τα ετήσια έσοδα από αυτή την επένδυση. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά στοιχεία.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το μέγεθος του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Βασικό κριτήριο εκτίμησης του κόστους αποτελεί το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του κόστους αποτελεί ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, ο οποίος περιλαμβάνει τα panel, τους inverter, και τις βάσεις των φ/β στοιχείων.

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικές τιμές (χωρίς το Φ.Π.Α.). Όσον αφορά τον εξοπλισμό και το κόστος εγκατάστασης, εάν γίνει εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ των 200Watt, τότε το κόστος θα κυμανθεί από 600€ έως 1300€. Καθώς η κλίμακα της εγκατάστασης αυξάνεται, μειώνεται αναλογικά το σχετικό κόστος. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσουμε 6 πάνελ των 200Watt το κόστος θα κυμανθεί από 2500€ έως 4500€.

Εκτίμηση κόστους για φωτοβολταϊκό σύστημα 10KW

Συστήματα αυτής της τάξης μεγέθους εγκαθίστανται συνήθως σε ταράτσες ή στέγες σπιτιών. Η κλίση της στέγης επηρρεάζει σημαντικά την απόδοση του συστήματος. Για μία ταράτσα (χωρίς κλίση) θα απαιτηθούν 120-150τ.μ. ενώ για μία στέγη (κεκλιμένη επιφάνεια) θα χρειαστούν 70-80τ.μ. Το εκτιμώμενο κόστος αυτής της επένδυσης κυμαίνεται από 23.000€ έως 27.000€.

Εκτίμηση κόστους για φωτοβολταϊκό σύστημα 100KW

Για μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων απαιτείται η αγορά εκτάσεων γης, η οποία προσμετράται στο κόστος της αρχικής επένδυσης. Για παράδειγμα, γαι την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου της τάξης των 100KW απαιτούνται 3-3,5 στρέμματα γης και ένα αρχικό κεφάλαιο από 175.000€ έως 250.000€.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τα χρήματα που θα σας αποφέρει η επένδυση σας εξαρτώνται από την ποσότητα της παραγόμενης ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματός σας. Με βάση τις πιθανές περιπτώσεις επένδυσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι δυνατόν να γίνει μια πιθανή εκτίμηση των ετήσιων αποδοχών μιας εγκατάστασης φωτοβολταΪκών.

Εκτίμηση απόδοσης για φωτοβολταϊκό σύστημα 10KW

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών της τάξης των 10KW θα σας απέφερε ετήσια έσοδα 7.500€.

Εκτίμηση απόδοσης για φωτοβολταϊκό σύστημα 100KW

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών της τάξης των 100KW θα είχε απόδοση 20% το χρόνο επί του κεφαλαίου που επενδύθηκε αρχικά.